top of page
HOME

JAAR
VERSLAG

2021

Scroll

MicroStart-Savana-JPG-EquinoxLightPhoto-12.png

MOUSTAFA, bloemist.

IEDEREEN KAN ONDERNEMEN

"Elke man, elke vrouw, ongeacht hun afkomst, inkomsten, sociale situatie of opleiding, beschikt over een onvervreemdbaar recht op economisch initatief dat toelaat hun lot in eigen handen te nemen."

INHOUD
MIC_ILLU_PORTRAIT_RGB-02.png

ONS VERHAAL

MICROSTART

microStart werd opgericht in 2011 door de partners BNP Paribas Fortis , Adie en het Europees Investeringsfonds en werden later vergezeld door Partena Professional en AG Insurance. De huidige voorzitters zijn Daniel Thielemans en Olivier Brissaud. microStart bestaat uit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk voor de microkrediet-activiteit en een vzw om coaching te kunnen aanbieden aan ondernemers. microStart is de grootste microfinancieringsinstelling in België. Meer nog, zij is de enige die haar diensten aanbiedt op nationaal niveau en heeft zo een marktaandeel van 75% in België.

ONZE MISSIES

White_financier-01.png

FINANCIERING

ACCOMPAGNé-01.png

BEGELEIDING

BELANGENBEHARTIGING

White_plaidoyer-01.png

ONZE DIENSTEN

MICROKREDIETEN

White_microcredits-01.png

TOT € 25.000

BEGELEIDING

ACCOMPAGNé-01.png

GRATIS

ONZE WAARDEN

1

2

3

4

5

VERTROUWEN

SOLIDARITEIT

PROFESSIONALITEIT

INNOVATIE

RESPECT

MICROSTART
VOORWOORD

VOORWOORD

Beste klanten, beste medewerkers, beste partners en vrijwilligers,


 

Net als in 2020 was 2021 opnieuw een jaar waar de COVID-maatregelen een belangrijke impact hadden, zowel voor de ondernemers als voor het personeel van microStart. Iedereen wordt verder op de proef gesteld, met daarbij in eerste instantie onze klanten. microStart, haar werknemers en vrijwilligers hebben allemaal het uiterste gedaan om deze ondernemers met hulp en raad en daad bij te staan, zij het weliswaar via de nieuwe manieren van werken die zich door deze crisis opdringen.

 

De Raden van Bestuur van microStart willen iedereen hartelijk bedanken. Ondanks deze omstandigheden heeft microStart haar activiteit niet alleen gehandhaafd maar ook verder kunnen uitbreiden en aldus opnieuw honderden ondernemers in België ondersteund.

 

Wij mogen trots zijn op wat wij voor onze ondernemende klanten hebben bereikt:

  • microStart blijft trouw aan haar missie & visie en staat daarbij aan de zijde van haar klanten, nu meer dan ooit.

  • Het strategisch plan van microStart werd in het kader van de continuïteit verder uitgevoerd, met daarbij naast het bestaande netwerk van kantoren ook de opstart van onze digitale implementatie, met veel aandacht voor de klantvriendelijkheid en het gebruiksgemak via onder andere ons digitaal agentschap.

  • Deze digitale implementatie staat ons toe nieuwe klanten te helpen die zich niet noodzakelijk tot de bestaande kantoren wenden.

 

Dankzij de inzet van iedereen werden in 2021 volgende resultaten bereikt:

  • 665 microkredieten werden uitbetaald, voor een bedrag van meer dan 6,5 miljoen euro geïnjecteerd in de economie.

  • Ter aanvulling van de microkredieten werden ook 141 ereleningen toegestaan voor een totaal van meer dan € 362 000.

  • Meer dan 1665 personen hebben gebruik gemaakt van onze begeleidings- en opleidingsdiensten (vooral op afstand).

 

Ook in 2021, een jaar dat tevens in het teken stond van het 10-jarig bestaan van microStart (en op gepaste wijze gevierd werd) en het bezoek van Koningin Mathilde in ons agentschap van Charleroi, kon microStart rekenen op de trouwe steun van de verschillende partners en aandeelhouders, zowel op financieel als operationeel vlak, wat uiteraard ook een voordeel is voor onze klanten. 

 

In 2021 hebben wij door de verdere uitvoering van het strategisch plan onze activiteiten op gepaste en efficiënte manier kunnen verder zetten en ons kunnen voorbereiden op de verdere uitbreiding in de toekomst.  De uitvoering van dit strategisch plan is mogelijk dankzij de sterk verhoogde financiële steun van de verschillende bestaande en nieuwe partners en loopt verder door in 2022. Het eerste aandachtspunt zal daarbij liggen bij het nog beter helpen van onze klanten door kwaliteitsverhoging, meer digitalisatie en meer impact, steeds ten dienste van kwetsbare ondernemers en steeds trouw aan onze missie en visie.

 

Onze vooruitzichten voor 2022 zijn positief. Wij voorzien om onze dienstverlening verder uit te breiden en minimum 765 ondernemers te helpen met een microkrediet, met daarbij een minimum injectie in de economie van circa 7,6 miljoen euro ter ondersteuning van de lokale economie.

 

Dank aan iedereen, onze klanten, onze personeelsleden en vrijwilligers, onze aandeelhouders, en de diverse gewaardeerde partners.


 

Daniel Thielemans, voorzitter microStart CV

Olivier Brissaud, voorzitter microStart support vzw

Dirk Dewitte, CEO microStart

edito2.png
edito.png
edito3.png
IN CIJFERS

2021

MIC_ICONS_CREDIT_DISBURSED_NEG.png

MICROKREDIETEN

665

INJECTé-01.png

GEÏNJECTEERD IN
BELGISCHE ECONOMIE

+ € 6,5M

remboursement-01.png

TERUGBETALINGSGRAAD

Chiffres-09.png

GEMIDDELD GEFINANCIERD BEDRAG

IN CIJFERS

MIC_ICONS_FINANCE_SERVICE_NEG.png

GEFINANCIERDE PERSONEN

649

MIC_ICONS_MICROCREDIT_NEG.png

92,35%

MIC_ICONS_JOBS_CREATED_BY_FINANCED_COMPANY_NEG.png

HEBBEN MICROSTART GECONTACTEERD

€ 9876

3940
 

ACCOMPAGNé-01.png

PERSONEN BEGELEID

1665

 

196 personen in collectieve vormingen

501 personen in individuele coaching

1090 klanten kregen begeleiding na hun financiering 

IN 10 JAAR

MIC_ICONS_FINANCE_SERVICE_NEG.png

GEFINANCIERDE PERSONEN

ACCOMPAGNé-01.png

PERSONEN BEGELEID

INJECTé-01.png

GEÏNJECTEERD IN
BELGISCHE ECONOMIE

4670

+8000

+ € 50M

DUURZAAMHEIDSGRAAD
STARTERS NA 2 JAAR

remboursement-01.png
MIC_ICONS_JOBS_CREATED_BY_FINANCED_COMPA

JOBS GECREËERD

MIC_ICONS_CREDIT_DISBURSED_NEG.png

MICROKREDIETEN

6225

8454

70%

MIC_ICONS_SROI_NEG.png
MIC_ICONS_INSERTION_RATE_NEG.png

INTEGRATIEPERCENTAGE

82%

SROI

€ 1
geïnvesteerd bij microStart genereert
  2,53  
 aan de gemeenschap.

ELKE MICRO-ONDERNEMER CREËERT
1,6 JOBS
(inclusief eigen job)

ONS DOELPUBLIEK

ONS DOELPUBLIEK

Screenshot 2022-04-06 at 11.39.40.png

Hoe bereikt ons doelpubliek ons?

Hoe bereiken_.png
TERUGBLIK 2021
Illustrations-06.png

FEBRUARI

  • microStart in campagne in het kader van de microStarters Week

  • microStart en AlphaCredit worden partners om het persoonlijk microkrediet als aanbod te ontwikkelen, gericht op de professionele integratie via loondienst

  • Opening van een permanentie in Bergen in de kantoren van Partena Professional

TERUGBLIK 2021

VRIJWILLIGERS

ONZE VRIJWILLIGERS TEN DIENSTE VAN ONDERNEMERS

Illustrations-01.png

De financiële diensten van microStart gaan hand in hand met een begeleiding voor, tijdens en na de opstart van een zaak. 

 

Het is essentieel dat starters worden begeleid bij het structureren van hun ideeën en het begroten van hun projecten. Het is voor velen vaak nog moeilijk om zich een weg te banen doorheen de administratieve stappen die nodig zijn bij het opstarten van een zaak. Een begeleiding is op dat moment meer dan welkom. microStart geeft dan ook veel aandacht aan begeleiding en advies tijdens het hele proces van een zaak opstarten en staat de klant bij tijdens het hele financieringsparcours. De algemene coaching en de afspraken met experten zijn daarbij van groot belang. 

 

De vrijwilligers die zich inzetten voor microStart zijn essentieel voor het goed functioneren van de organisatie, want zij zijn degenen die deze waardevolle ondersteuning bieden aan onze klanten en zo bijdragen aan de duurzaamheid van hun projecten. Dankzij hun verschillende en gevarieerde profielen, gaande van de banksector tot de kunstwereld, alsook marketing en IT, zijn de vrijwilligers in staat om een correcte begeleiding aan te bieden, op maat van de klant, of het nu in de kantoren van microStart is of in de zaak van de klant. Naast de praktische ondersteuning die de vrijwilligers aan de klanten geven kan de morele steun die ze aanbieden zeker niet onderschat worden. Er bestaat geen twijfel over de rol die de vrijwilligers spelen in het feit dat 70% van de gefinancierde starters door microStart na 2 jaar nog steeds actief zijn. Dat is ongetwijfeld te danken aan hun toewijding en professionalisme.

 

 

 

 

Ik heb 20 jaar lang als werknemer gewerkt en 25 jaar als zelfstandige. Via een vriend kwam ik bij microStart in Luik terecht en al 4 jaar ben ik er nu vrijwilliger. 

microStart begeleidt mensen die als zelfstandige aan de slag willen, dus ik kan me daar volledig in herkennen. Ik heb dezelfde moeilijkheden gekend en daarom probeer ik mijn ervaringen met hen te delen. Ik blijf echter wel voorzichtig, want mijn bedoeling is niet om een preek te houden maar wel om hen te helpen en het juiste advies te geven. Ik geef veel, maar ik krijg er ook veel voor terug. Het motiveert me om elke dag bij te leren en ik haal alleen positieve dingen uit mijn contacten en ontmoetingen via microStart. 

De coaching waarin ik me momenteel het meeste investeer is die van Andy. Andy heeft een winkel in Flémalle en Belinda, toen adviseur in Luik, vroeg me hem te begeleiden omdat hij zijn winkel wilde openen maar over geen enkele kennis of ervaring hierin beschikte. We hebben samen procedures en objectieven opgesteld en maandelijks ontmoeten we elkaar om erover te praten, om te zien wat goed loopt of welke doelstellingen niet werden behaald en waarom. Ik ben blij hem wat structuur bij te brengen en hem en zijn zaak afspraak na afspraak te zien groeien. 

Jean-Paul,

Vrijwilliger microStart in Luik

Wanneer ik bij microStart aanklopte om mijn project uit te leggen en een krediet te vragen werd ik meteen goed ontvangen door Belinda. Ze had een luisterend oor, geloofde meteen in mij en mijn project en dat gaf me vertrouwen. Ik zal haar nooit genoeg kunnen bedanken voor de kans die ik kreeg.

Ik wist dat ik hulp nodig had want ik wist niet waar ik aan begon. Ze bracht me dus in contact met Jean-Paul, een vrijwillige coach. We zien elkaar maandelijks, hij helpt mij om te begrijpen hoe ik mijn zaak moet runnen: BTW, Bancontact, de opstelling van mijn winkel, enz. Ik kan hem al mijn vragen stellen, zonder taboe. Zijn maandelijkse opvolging motiveert me en daagt me uit want ik wil telkens de doelstellingen die we samen vastleggen behalen.

Andy, nachtwinkelmanager in Flémalle

Klant microStart in Luik

« We werken bij microStart in het algemeen samen met vrijwilligers die al ervaring hebben in het ondernemerschap of in de bankwereld en die tijd en zin hebben om onze klanten te ondersteunen. In Luik hebben we een vijftiental actieve vrijwilligers en sommige vrijwilligers nemen ook deel aan onze wekelijkse kredietcomités. Tijdens het eerste contact met de klant analyseert de adviseur de nood aan begeleiding of coaching, alvorens een krediet toe te kennen. Als we aanvoelen dat de persoon specifieke kennis ontbreekt in een bepaalde sector, kunnen we een afspraak plannen met een van onze vrijwilligers die de persoon op maat zal kunnen adviseren. Onze vrijwilligers hebben hun expertise, hun ervaring, en brengen een nieuwe externe visie op de dingen, die wij als adviseur niet altijd hebben. Ze brengen zo heel veel bij aan onze klanten. Voor mij is microStart niet mogelijk zonder vrijwilligers. Een voorbeeld dat voor mij heel goed samenvat wat microStart voor haar klanten betekent, is het verhaal van Andy en zijn coach Jean-Paul. Wanneer Andy zijn kredietaanvraag kwam doen, kreeg hij hulp van het OCMW. Hij had het verlangen om vooruit te gaan, maar had geen enkele kennis over het beheren van een zaak. Jean-Paul is daarom maandelijks op bezoek gegaan in de winkel van Andy, om samen telkens nieuwe objectieven vast te leggen voor de volgende maand. We voelen dat Andy stilletjes aan wint aan zelfvertrouwen. Het is echt een mooi en productief duo.»

Belinda,

Branch manager microStart  in Luik

20200915_mS_Valérie-11.png
Chiffres-09.png

DE SOCIALE IMPACT VAN MICROSTART

Om de drie jaar meet microStart het nut en de efficiëntie van haar acties bij ondernemers die werden gefinancierd en begeleid. Dat gebeurt via een studie die wordt geleid door KPMG, waarin de socio-economische impact wordt gemeten en de social return on investment (SROI) van microStart wordt geëvalueerd. 

Ondanks de crisis die de ondernemers zo hard heeft geraakt, tonen de resultaten van de studie van 2021 aan dat microStart ondersteunt in de duurzaamheid van de ondernemingen, dat ondernemerschap jobs creëert en een duurzame professionele integratie bevordert. Het microkrediet met begeleiding brengt winst op voor de maatschappij.

 

Een zaak opstarten, een duurzame weg naar professionele integratie

 

De ondernemers die door microStart worden ondersteund krijgen vaak te maken met obstakels bij het opstarten van een zaak, of ze nu financieel, administratief, of taalgebonden zijn.  Ondanks deze moeilijkheden slagen deze personen er in om duurzame ondernemingen te creëren: 70% van de gefinancierde ondernemers is na 2 jaar nog steeds actief. 

Op het totale aantal gefinancierde personen is 82% twee à drie jaar na hun financiering actief op de arbeidsmarkt, ofwel als werknemer ofwel als zelfstandige. 

 

Ondernemers die werkgelegenheid creëren 

 

Het ondersteunen van het oprichten van een zaak maakt het ook mogelijk om werkgelegenheid te creëren. Eerst en vooral de job van de ondernemer zelf en daarnaast de jobs van zijn of haar werknemers: elke gefinancierde en nog steeds actieve ondernemer creëert gemiddeld 1,6 jobs (inclusief de job van de ondernemer). 17% van de actieve ondernemers heeft minstens 1 betaalde job gecreëerd en 27% voorziet binnen de komende 12 maanden minstens 1 persoon aan te werven.

 

Een waardevolle investering voor de maatschappij

 

1€ die wordt geïnvesteerd in het microkrediet met begeleiding van microStart brengt na 2 jaar € 2,53 op aan de maatschappij. De actie van microStart, het microkrediet met begeleiding, mobiliseert tal van financieringen, zowel publiek als privaat, die microStart de mogelijkheid bieden om ondernemers te financieren en te begeleiden bij het opstarten of uitbreiden van hun zaak. Deze investering brengt al vanaf het tweede jaar positieve economische voordelen op aan de maatschappij. Niet alleen dankzij de belastingen en sociale bijdragen die hun zaken opbrengen, maar ook door de vermindering van de kosten van de sociale uitkeringen die sommige van de ondersteunde ondernemers kregen voor het opstarten van hun zaak.

Caroline Geerardyn 1.png

“Ik kwam in contact met mijn adviseur en hij merkte dat er nog wat werk aan mijn project was, zeker financieel, maar hij geloofde wel heel hard in mijn idee. Omdat ik mijn project best financieel verder zou uitwerken heeft mijn adviseur me in contact gebracht met mijn coach, die mij twee maanden lang heeft begeleid om het idee concreter uit te werken. 

Het is heel fijn dat microStart heeft geloofd in mijn louter creatief project. Het is makkelijker om een restaurant te financieren dan zo’n kunstzinnig idee denk ik dan, maar microStart ziet de dingen niet zwart-wit. Ik heb de perfecte coach gekregen, het was heel fijn dat de coaching gratis was. Tijdens de coaching krijg je een band met de persoon, je bent ook zekerder van je bedrag en wat je ermee doet. Mijn adviseur was ook heel transparant over de procedures, stelde de juiste vragen en hij is zelfs naar mijn laatste tentoonstelling gekomen.”

 

Caroline, kunstenares en ontwerpster

Klant microStart in Antwerpen

SOCIALE IMPACT
BG_jaarverslag.png

VROUWEN CENTRAAL IN ONZE
SOCIALE MISSIE

Microfinanciering werd oorspronkelijk voor vrouwen gecreëerd en vrouwen blijven ook wereldwijd de grootste groep begunstigden van deze soort diensten. In België vertegenwoordigen vrouwen echter slechts een derde van de oprichters van de ondernemingen.

De strijd naar meer inclusie staat centraal bij microStart: “Elke man, elke vrouw, ongeacht de afkomst, inkomsten, sociale situatie of opleiding, beschikt over een onvervreemdbaar recht op economisch initiatief dat toelaat zijn of haar lot in eigen handen te nemen.”

Screenshot 2022-04-06 at 11.03.59.png

“ Bij microStart is één derde van het aantal gefinancierde personen een vrouw. We hebben al veel vooruitgang gemaakt, maar er is nog werk aan de winkel. Onze missie is om elke persoon die een zaak wil opstarten te financieren en te begeleiden, zeker personen die moeilijker toegang hebben tot financiering bij de bank, zoals vrouwen. Het ligt ons daarom zeer na aan het hart om evenementen met en voor vrouwelijke ondernemers te organiseren, samen met onze partners die ook actief zijn in het vrouwelijke ondernemerschap. We willen de aandacht vestigen op het vrouwelijke ondernemerschap in België en zo ook de barrières, die de toegang tot vrouwelijk ondernemerschap in de weg staan, verminderen”.

Ikrame,

Adviseur microStart Brussel

IMG_1447.heic
getuige.png

“#SheDIDIT is het platform in België voor onderneemsters met diverse roots. Wij begeleiden vrouwen met een migratieachtergrond die willen ondernemen of net gestart zijn, via individuele business, door workshops en opleidingen of door het brengen van een steunende community.

In de individuele begeleidingen sturen we mensen door naar microStart, als ze nood hebben aan een krediet of andere ondersteuning die we zelf niet kunnen bieden. Wij geloven niet in concurrentie in de starterswereld, iedereen heeft zijn eigenheid en specialisatie. Voor ons is samenwerken dus een must, vooral in het belang van de ondernemers die we begeleiden: op die manier worden ze op zo'n volledig mogelijke manier geadviseerd. 

Aan vrouwen die eraan denken te ondernemen zou ik zeggen: weet dat je er niet alleen voor staat, zo veel vrouwen hebben dezelfde vragen. Omring je met andere ondernemers, en ga op zoek naar de diensten die je kunnen verder helpen, ze zijn er écht.”

Lien Warmenbol,

Oprichtster en coördinator #SheDIDIT

De strijd naar meer gendergelijkheid gaat verder dan enkel onze klanten. Onze collega’s, onze teams, onze vrijwilligers zijn evenzeer betrokken, en daarom tekende microStart vorig jaar het ‘The Women’s Empowerment Principles (WEPs)’ van de Verenigde Naties. microStart stelde ook een tweejarig Gender Actieplan op, met de hulp van Women On Top, die ons begeleidt bij onze stappen naar meer gendergelijkheid.

Screenshot 2022-04-01 at 12.33.16.png
VROUWEN
DIGITALISATIE

DE DIGITALISATIE VAN ONZE DIENSTEN

Illustrations-01.png

2021 was een jaar met veel aandacht voor de digitalisatie van microStart. De voornaamste resultaten hiervan zijn het nieuwe ontwerp en het nieuwe gebruik van ons informaticasysteem, het introduceren van een oriëntatiescore voor klanten en de opstart van een nieuw digitaal agentschap. 

 

De opstelling van kredietaanvragen in ons systeem werd volledig herdacht om efficiënter en beter te kunnen inspelen op de noden van onze klanten en onze adviseurs. Zo werd de vereiste informatie voor de opmaak van een dossier in een logischere volgorde gezet, waardoor onze adviseurs hun gesprekken met de klant op een meer comfortabele en gestructureerde manier kunnen voeren. 

 

De oriëntatiescore die werd ontwikkeld staat toe dat sommige klanten een iets minder gedetailleerde en diepgaande analyse nodig hebben voor hun kredietaanvraag zonder het risico aan te tasten. Zo werden de eerste klanten ondersteund via het digitale agentschap dat in maart 2021 werd opgericht. Het is voor hen niet meer nodig om zich naar een kantoor te verplaatsen: na een eerste analyse van de noden via de telefoon, krijgt de klant een online afspraak met een van onze adviseurs. Na goedkeuring kan het contract digitaal ondertekend worden, gepaard met een digitale contractbespreking.  

 

Al deze ontwikkelingen zijn het werk van een zeer mooie samenwerking tussen onze IT-ontwikkelaars en collega’s die dagelijks met klanten in contact staan!

“De digitalisatie heeft ervoor gezorgd dat we nog dichter bij de noden van de klant staan. Onze klanten verdienen uiteraard steeds een zeer goede analyse van hun aanvraag, maar dankzij onze ontwikkelingen van 2021 wordt het mogelijk gemaakt dit ook te doen vanop afstand. Klanten kunnen aangeven om op een digitale manier geholpen te worden, omdat ze zich bijvoorbeeld moeilijk kunnen verplaatsen, of omdat hun aanvraag relatief eenvoudig is.

Corona heeft ons allemaal even wakker geschud, en ons wat geforceerd om hiermee om te gaan, maar als je het mij vraagt heeft dit een zeer positieve impact gehad op onze werking.”

Sara,

Branch manager Digital Agency

“microStart heeft een heel mooie missie die overeenstemt met onze filosofie van #PositiveBanking. Dit past echt in onze waarden en we merken dat onze klanten meer en meer geïnteresseerd zijn in sociaal verantwoordelijke investeringen. Ze verwachten eveneens dat wij via die investeringen een sociale en maatschappelijke impact hebben. Om die reden hebben we beslist om microStart verder te ondersteunen en bij te dragen aan de financiering van haar digitalisatie”.

Stéphane Vermeire,

General manager Private banking & Wealth management

bij BNP Paribas Fortis

vermeire.png
Illustrations-03.png

FINANCIELE ANALYSE

Screenshot 2022-04-01 at 12.46.27.png

Sinds haar oprichting heeft microStart kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van haar aandeelhouders (kapitaalinjectie) alsook van andere private (80%)  en publieke (20%) fondsenverstrekkers. Ten opzichte van vorige jaren zien we steeds meer een verschuiving naar private fondsenverstrekkers.

Dit is duidelijk zichtbaar aan de inkomsten die voor 32% bestaan uit inkomsten van de verstrekte kredieten (23% intresten en 9% dossierkosten). Anderzijds bestaan de werkingsmiddelen voor 49% uit private en 11% uit publieke subsidies en financiële tussenkomsten, dit aangevuld met 8% aan diverse inkomsten.

INKOMSTEN

KOSTEN

Het totaal aan kosten om haar activiteiten te realiseren bedroeg in 2021 € 3,48 miljoen, waarvan het grootste deel de personeelskosten (55%), administratieve kosten (15%) en externe kosten (20%) betreft. De financiële kosten samen met afschrijvingen bedragen in totaal 9% van de totale kost.

Ondanks de aanhoudende COVID-crisis is er een zeer sterke positieve evolutie in de risicogebonden kosten, die voornamelijk toe te schrijven is aan de aangelegde provisies in het verleden (voorzichtige waarderingsregels) alsook de Europese kredietgarantie waarvan microStart geniet.

Screenshot 2022-04-06 at 11.06.31.png
FINANCIELE ANALYSE

ONS NETWERK

Hoofd-08.png
Screenshot 2022-04-01 at 12.47.29.png

Agentschappen: Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi  

Permanenties: Leuven, Hasselt, Sint-Niklaas, Oostende, Kortrijk, Brugge, Namen, Verviers, Halle, Bergen

ONS NETWERK
Screenshot 2022-04-07 at 14.38.30.png
bottom of page